İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Ulusal bir güç olma yolunda ilerlerken takım çalışmasını, etkin iletişimi, etik kuralları ve sisteme gönül vermeyi ön plana çıkaran Medline Kültürü'nün oluşmasını amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda,

  • Çalışan memnuniyetine odaklanmış,
  • Adil işe alım ve yerleştirme süreçleri uygulayan,
  • Etkin eğitimler ve yönlendirmeler ile öğrenen ve öğretebilen bir yapıyı tetikleyen,
  • Performans yönetim sistemleri ile verimlilik ve üretkenliği destekleyen
  • Profesyonel insan kaynağı yapısının sürdürülebilir gelişimini sağlayan
  • En değerli sermaye olan insan gücünün aidiyet duygusu ile kalıcılığını temin eden insan kaynağı yönetim sistemini kurmak için çalışıyoruz.